ATS Eğitim
SINAV BAŞVURU SAYFASI

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ADAY TAAHHÜDÜ

Mesleki Yeterlilik Belgesi almak amacıyla ATS Eğitim’e sunduğum her türlü kişisel bilgilerin doğruluğunu taahhüt ederim. ATS Eğitim tarafından Mesleki Yeterlilik Belge edinmem karşılığında talep edilecek üceti şahsım olarak ödeyecek ve geri talep etmeyeceğimi kabul ediyorum.

Mevzuata uygun olarak aldığım belgemi ilgili meslek dalında veya başka mesleklerde şahsım dışında birine ücret, hak, imztiyaz karşılığında kullandırtmayacağımı, herhangi bir şüphe oluşması ve ATS Eğitim tarafından geri alınmak istenen belgemi teslim edeceğimi doğrular ve bu konuda tarafsız olarak ATS Eğitim’i bilgilendireceğimi onaylarım.

Sınav öncesinde tarafıma yapılan sınav şartlarıyla ilgili sözlü ve yazılı bilgilerin tarafımca dikkate alınacağını kabul ediyorum. ATS Eğitim tarafından askıya alınan veya iptal edildiği şahsıma sözlü yada yazılı olarak duyrulan belgem karşılığında herhangi bir talepte bulunmayacağımı taahhüt ederim. Sınav öncesinde ve sonrasında ATS Eğitim’in belirlediği her türlü kurallara uyacağımı kabul ediyorum.

SINAV BAŞVURU FORMU

Aday tahhüdünü okudum ve kabul ediyorum.